10:15 – 10:30 Přestávka s AOP Orphan

Platinum

Rapibloc® coffee break: Zkusme najít vhodného pacienta
R. Kula
, M. Káňová, O. Jor, F. Burša (Ostrava)