10:10 – 12:05 SEPSE V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ DNES

20. Aktuality v dětské intenzivní péči

Rubín

Předsedající: P. Dominik (Brno), J. Závora (Praha)

 • Moderní metody při časné diagnostice sepse
  M. Průcha (Praha)
 • Metagenomika v diagnostice sepse
  J. Závora (Praha)
 • Časná diagnostika sepse pomocí nezralých forem krevních destiček a granulocytů
  P. Dominik (Brno)
 • Komunitní vs. nozokomiální sepse v ČR z pohledu mikrobiologa
  M. Hanslianová (Brno)
 • Fenotypy sepse – použitelné v praxi?
  J. Maláska (Brno)
 • Teplotní management v sepsi
  M. Kratochvíl (Brno)
 • Hemoperfuze u septických pacientů: zkušenosti vs. EBM
  T. Zaoral (Ostrava)