09:30 – 10:15 SETKÁNÍ S EXPERTY

Hlavní program

Antracit

SEPTICKÝ ŠOK – VŠE O VAZOPRESORECH
K. Galková (Nitra), Š. Krbila (Nové Zámky)