09:30 – 10:15 SETKÁNÍ S EXPERTEM

Hlavní program

Antracit

VITAMIN C – PŘÍBĚH NEKONČÍ
V. Dostálová (Hradec Králové)