08:45 – 10:15 Praktické dovednosti nutné pro práci na JIP

Platinum

Předsedající: J. Valky, (Banská Bystrica), M. Bilská (Ústí nad Labem)

 • Zajištění dýchacích cest na JIP
  K. Lečbychová (Ostrava)
 • Hrudní drenáž
  M. Smoleňák (Banská Bystrica)
 • Volba vstupu do žilního systému
  R. Nagypál (Banská Bystrica)
 • Punkční tracheostomie
  M. Kročilová Wiesnerová (Valašské Meziříčí)
 • Kdy dělat operační tracheostomii
  M. Navrátilová (Ostrava)