08:45 – 10:15 Léčebné a diagnostické postupy u pacienta v sepsi

Platinum

Předsedající: R. Zoubková (Ostrava), J. Flajšingrová (Brno)

 1. Periferní cévní vstup v centru pozornosti
  L. Syrovátková (Praha)
 2. Delirium v intenzivní péči
  P. Dzurňáková (Ostrava)
 3. Aseptic non touch techniques and their benefits
  S. Clare (Londýn, Velká Británie)
 4. Katabolismus – dobrý sluha, špatný pán
  M. Káňová, I. Nytra, R. Zoubková (Ostrava)
 5. Algoritmus domácí umělé plicní ventilace v klinické praxi
  L. Ortová, M. Baluchová (Ostrava)