08:30 – 10:15 WORKSHOP: Na poloze záleží

10. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči

Platinum

I. Chwalková, M. Stodůlková, A. Horák (Ostrava), M. Otáhal, M. Mlček (Praha)

Program připraven ve spolupráci s firmou Mondiag.