08:30 – 10:00 Psychofarmaka v intenzivní péči

Hlavní program

Rubín

Připraveno ve spolupráci s Českou odbornou společností klinické farmacie ČLS JEP.

Předsedající: J. Gregorová (Praha), A. Linhartová (Praha)

  • Může být užitečný monitoring plazmatických koncentrací antipsychotik v intenzivní péči?
    J. Gregorová (Praha)
  • Antipsychotika v terapii deliria: klinické projevy interakce s itrakonazolem (kazuistika)
    A. Linhartová (Praha)
  • Klomethiazol – velká známá či neznámá
    E. Dvořáčková (Praha)