Hlavní program - 24. 1.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Hlavní program - 25. 1.

Křeslo pro hosta: prof. Zsolt Molnár, MD, Ph.D., DEEA

17:00 – 18:30 Pestré barvy intenzivní medicíny – panelová diskuze

Platinum

Moderuje: V. Vodička (Ostrava)

Panelisté:

O. Jor (Ostrava)
M. Kročilová Wiesnerová (Valašské Meziříčí)
K. Vrbica (Brno)
K. Lečbychová (Ostrava)
M. Kalina (Ústí nad Labem)
J. Cichý (Ostrava)

15:15 – 16:45 Přicházíš k lůžku pacienta a vidíš

Platinum

Předsedající: J. Beneš (Plzeň), M. Kovář (Brno)

 • Na EKG…
  J. Vrtal (Ostrava)
 • Na ventilátoru…
  E. Klabusayová (Brno)
 • Na kapnografické křivce…
  J. Kostka (Plzeň)
 • Na EEG…
  D. Kec (Brno)

13:00 – 15:00 Soft skills

Platinum

Předsedající: J. Firment, (Košice), T. Ekrtová (Ostrava)

 • Právní aspekty práce na jednotce intenzivní péči
  P. Firment (Prešov)
 • Komunikace v IP
  T. Vymazal (Praha)
 • Education in critical care medicine
  Z. Molnár (Budapešť, Maďarsko)
 • Why should we bother with learning the language of science?
  Caner Turan (Budapešť. Maďarsko)

10:30 – 12:00 Antibiotika v intenzivní péči

Platinum

Předsedající: J. Sagan (Ostrava), V. Vodička (Ostrava)

 • Aminoglykosidy
  T. Pařízek (Bratislava)
 • Kolistin
  E. Krejčí (Ostrava)
 • Cefalosporiny
  H. Bartoš (Ústí and Labem)

10:15 – 10:30 Přestávka s AOP Orphan

Platinum

Rapibloc® coffee break: Zkusme najít vhodného pacienta
R. Kula
, M. Káňová, O. Jor, F. Burša (Ostrava)

08:45 – 10:15 Praktické dovednosti nutné pro práci na JIP

Platinum

Předsedající: J. Valky, (Banská Bystrica), M. Bilská (Ústí nad Labem)

 • Zajištění dýchacích cest na JIP
  K. Lečbychová (Ostrava)
 • Hrudní drenáž
  M. Smoleňák (Banská Bystrica)
 • Volba vstupu do žilního systému
  R. Nagypál (Banská Bystrica)
 • Punkční tracheostomie
  M. Kročilová Wiesnerová (Valašské Meziříčí)
 • Kdy dělat operační tracheostomii
  M. Navrátilová (Ostrava)

8:30 – 8:45 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 5. DNE MLADÝCH INTENZIVISTŮ

SÁL PLATINUM

P. Ševčík (Ostrava), R. Kula, (Ostrava), Z. Molnár (Budapest), P. Sklienka (Ostrava), V. Vodička (Ostrava), O. Jor, (Ostrava)

Hlavní program - 26. 1.

17:00 – 17:45 VÝUKOVÁ LEKCE

Hlavní program

Antracit

STAV PO CPR – MÁME SKUTEČNĚ PŘESTAT PACIENTY CHLADIT?
B. Stibor (Baden bei Wien, Rakousko)

16:00 – 16:45 SETKÁNÍ S EXPERTY

Hlavní program

Antracit

NOVÁ DOPORUČENÍ PRO LÉČBU TBI - JE OPRAVDU NĚCO NOVÉHO?
I. Sas (Brno), R. Gál (Brno)

15:00 – 15:45 VYÚKOVÁ LEKCE

Hlavní program

Antracit

KONTRAVERZE V LÉČBĚ SEPSE
J. Köppl (Bratislava)

14:00 – 14:45 VÝUKOVÁ LEKCE

Hlavní program

Antracit

BACK TO BASIC - CO MŮŽU VYČÍST Z TLAKU A PULZU
R. Záhorec (Bratislava)

13:00 – 13:45 VÝUKOVÁ LEKCE

Hlavní program

Antracit

JAK INTERPRETOVAT KLINICKÉ STUDIE, ANEB KDE JE ZAKOPANÝ PES KDYŽ TO „NEDÁVÁ SMYSL"
P. Sukeník (Bristol, UK)

10:30 – 12:00 Informovaný souhlas – je čas na revoluční změnu

Hlavní program

Silver

Předsedající: A. Pařízek (Praha), V. Černý (Bratislava, Praha, Ústí nad Labem)

 • Informovaný souhlas v ČR, návrh a princip změny
  A. Pařízek (Praha)
 • Podpis není informovaný souhlas
  D. Seidlová (Brno)
 • Zákonný rámec informovaného souhlasu a jeho vývoj
  V. Těšitelová (Praha)
 • Národní informační zdravotnický portál a jeho nová součást: Informovaný pacient
  M. Komenda (Praha)
 • Informovaný souhlas - rizika v klinické praxi a jejich prevence
  V. Černý (Bratislava, Praha, Ústí nad Labem)
 • Panelová diskuze
  Přednášející: P. Šustek (Praha)

08:30 – 10:00 Vzdělávání zdravotníků ve 21. století

Hlavní program

Silver

Předsedající: P. Štourač (Brno), M. Kosinová (Brno)

 • Co chceme od simulací ve 21. století?
  P. Štourač (Brno), M. Kosinová (Brno)
 • Role 3D tisku v medicínském vzdělávání
  J. Travěnec (Brno)
 • Co lze získat pravidelným tréningem zaměstnanců
  D. Osinová (Martin)
 • Simulačních vzdělávání zaměřené na NLZP
  J. Dvořáček (Brno)
 • Školení lektorů
  J. Djakow (Hořovice), T. Vafková (Brno)

11:30 – 12:15 SETKÁNÍ S EXPERTEM

Hlavní program

Antracit

KONTINUÁLNÍ PRŮTOKY V UMĚLÉ VENTILACI - FAKTA A FIKCE
P. Török (Košice)

10:30 – 11:15 VÝUKOVÁ LEKCE

Hlavní program

Antracit

„OXYGEN SENSING“: REAKCE A ADAPTACE NA HYPOXII
M. Káňová (Ostrava)

09:30 – 10:15 SETKÁNÍ S EXPERTEM

Hlavní program

Antracit

VITAMIN C – PŘÍBĚH NEKONČÍ
V. Dostálová (Hradec Králové)

Hlavní program - 27. 1.

11:30 – 12:15 VÝUKOVÁ LEKCE

Hlavní program

Antracit

MANIPULACE S TEPLOTOU JAKO TERAPEUTICKÁ INTERVENCE
R. Kula (Ostrava)

10:30 – 11:15 VÝUKOVÁ LEKCE

Hlavní program

Antracit

METYLENOVÁ MODRÁ
K. Hajnovič (Nové Zámky)

09:30 – 10:15 SETKÁNÍ S EXPERTY

Hlavní program

Antracit

SEPTICKÝ ŠOK – VŠE O VAZOPRESORECH
K. Galková (Nitra), Š. Krbila (Nové Zámky)

08:30 – 09:15 SETKÁNÍ S EXPERTEM

Hlavní program

Antracit

SEPTICKÝ ŠOK – VŠE O TEKUTINÁCH
M. Pauliny (Bratislava)

10:15 – 12:00 BLOK SPPK – Infekční komplikace žilních katetrů na ICU

Hlavní program

Gold

Kdy už žilní katetry extrahovat a kdy ještě sanovat?

Předsedající: V. Maňásek (Nový Jičín), J. Kletečka (Plzeň), P. Šmahel (H. Králové)

 • Diagnostika katetrových infekcí na ICU
  P. Šmahel (H. Králové)
 • Pacient s centrálním žilním vstupem a nově vzniklou febrilií
  J. Kletečka (Plzeň)
 • Terapie katetrové infekce
  O. Rohleder (Brno)
 • Antimikrobiální zátky do katetrů
  V. Maňásek (Nový Jičín)
 • Léčba lokálních infekčních komplikací
  M. Douglas (Olomouc), E. Lakiová (Bratislava)

08:30 – 10:00 INTENZIVNÍ PÉČE V NEUROLOGII

Hlavní program

Gold

Předsedající: V. Šulc (Praha), P. Hon (Ostrava)

 • Hemorhagická cévní mozková příhoda
  I. Šarbochová (Praha)
 • Rekanalizační terapie ischemických CMP - up to date
  O. Volný (Ostrava)
 • Neuroimaging v intenzivní péči
  V. Šulc (Praha)
 • Koma nejasného původu
  P. Hon (Ostrava)

08:30 – 11:30 Život zachraňující výkony, aneb jak nemít „Difficult day“

Hlavní program

Rubín

Workshop je připraven ve spolupráci s portálem AKUTNĚ.CZ [ISSN 1803-179X]

Předsedající: P. Štourač (Brno), M. Otáhal (Praha)

 • Predikce DAM, algoritmy, VORTEX, videolaryngoskop
  I. Křikava (Brno)
 • Fibrooptická intubace
  T. Brožek (Praha)
 • Supraglotické zajištění DC - LMA
  J. Werner (Hradec Králové)
 • Infraglotické zajištění DC - koniotomie, BACT
  M. Otáhal (Praha)
 • Specifika zajištění DC v dětském věku
  E. Klabusayová (Brno)
 • Intraoseální přístup
  J. Kubalová (Brno)

10:00 – 12:15 VA ECMO

Hlavní program

Platinum

ECPR, programy jednotlivých center. Těžká LV dysfunkce a možnosti řešení

Předsedající: F. Burša (Ostrava), J. Bělohlávek (Praha), R. Brát (Ostrava)

 • Nemocniční ECPR pro OHCA v Ostravě
  F. Burša (Ostrava)
 • Nemocniční ECPR pro OHCA v Praze
  J. Bělohlávek (Praha)
 • Out-of-hospital ECPR for OHCA in Paris
  C. Dagron (Paříž, Francie)
 • Pulzatilní ECMO
  P. Ošťádal (Praha)
 • Intervenční a neintervenční možnosti unloadingu LV
  R. Brát (Ostrava)
 • Kdy by měl perfuzionista hlídat intenzivistu?
  P. Hedvičák (Praha)

08:30 – 9:50 VV EMCO

Hlavní program

Platinum

Management těžkého respiračního selhání

Předsedající: F. Burša (Ostrava), P. Sklienka (Ostrava), J. Vajter (Praha)

 • VV ECMO jako bridge k Tx plic
  J. Vajter (Praha)
 • Reference pacienta (nejen) s respiračním selháním k ECMO podpoře
  J. Rodina (Ostrava)
 • Awake ECMO
  P. Sklienka (Ostrava)
 • Ventilace během awake ECMO
  M. Frelich (Ostrava)

10:30 – 12:15 Závažné stavy a bezkrevní medicína

Hlavní program

Sapphire

Předsedající: D. Seidlová (Brno), B. Stibor (Baden am Wien, Austria)

 • Restriktivní transfuzní strategie - i u akutního infarktu myokardu?
  B. Stibor (Baden am Wien, Austria)
 • Katastrofický antifosfolipidový syndrom
  H. Antoni (Brno)
 • Využíváme dostatečně alternativy krevní transfuze?
  H. Lejdarová (Brno)
 • 13 diagnóz, jedna kazuistika
  D. Seidlová (Brno)