Hot topics lines - 27. 4.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Hot topics lines - 28. 4.

12:30 Hemofagocytární syndrom J. Radocha

23. Colours of Sepsis

Hot Topics Lines

28.4. 12:30

12:50 Antimikrobiální profylaxe u kriticky nemocných T. Karvunidis

Colours of Sepsis 2021

Hot Topics Lines

28.4. 12:50

13:15 Jak transportovat nemocné se závažným průběhem onemocnění COVID-19? R. Škulec

Colours of Sepsis 2021
Hot Topics Lines
28.4. 13:15

13:35 Novinky v urgentnej medicíne 2021, Š. Trenkler

23. Colours of Sepsis
Hot Topics Lines
28.4. 13:35

14:00 Specifická léčba COVID-19 – střízlivý pohled, F. Duška

Colours of Sepsis 2021

Hot Topics Lines

28.4. 14:00

14:20 ECMO a pandemie COVID-19 v ČR, M. Balík

Colours of Sepsis 2021

Hot Topics Lines

28.4. 14:20

14:45 Smutný příběh z doby covidové H. Fiala, K. Dostálová

Colours of Sepsis 2021

Hot Topics Lines

28.4. 14:45

15:05 Overcrowding/přeplněný urgentní příjem – celosvětový fenomén a jak z toho ven? O. Rennét

Colours of Sepsis 2021

Hot Topics Lines

28.4. 15:05

15:30 Bezmocnost, vyhoření a jak se jim bránit, C. Höschl

Partnerské sympozium Fresenius Kabi

Hot Topics Lines

28.4. 15:30

16:20 Postižení srdce při onemocnění COVID-19, J. Václavík

Colours of Sepsis 2021

Hot Topics Lines

28.4. 16:20

Hot topics lines - 29. 4.

12:30 Koncept smrti mozku a dárcovství orgánů, E. Kieslichová

Colours of Sepsis 2021

Hot Topics Lines

29.4. 12:30

12:50 COVID-19 a orgánové transplantace, O. Viklický

Colours of Sepsis 2021

Hot Topics Lines

29.4. 12:50

13:15 Blok Biochemie v intenzivní péči – Jabor, Franeková

Colours of Sepsis 2021

Hot Topics Lines

29.4. 13:15

14:00 Blok COVID-19 a hemokoagulace – Seidlova, Antoni

Colours of Sepsis 2021

Hot Topics Lines

29.4. 14:00

14:45 Zajištění žilního vstupu u COVID-pozitivního pacienta v akutním stavu, M. Polák

Colours of Sepsis 2021

Hot Topics Lines

29.4. 14:45

15:05 Specifika zavádění a péče o PICC a midline katétry u COVID pozitivních pacientů, M. Douglas

Colours of Sepsis 2021

Hot Topics Lines

29.4. 15:05

15:30 CSL Behring – Pathofysiology of Trauma-Induced Coagulopathy and the European Trauma Guidelines, M. Maegele

Colours of Sepsis 2021
Hot Topics Lines
29.4. 15:30

15:45 CSL Behring – Coagulation, Inflammation and COVID, D. Fries

Colours of Sepsis 2021
Hot Topics Lines
29.4. 15:45

16:00 CSL Behring – Diagnosis and Treatment of Trauma Patients on DOACs, H. Schöchl

Colours of Sepsis 2021
Hot Topics Lines
29.4. 16:00

16:20 Cévní mozkové příhody a onemocnění COVID-19, O. Volný

Colours of Sepsis 2021

Hot Topics Lines

29.4. 16:20

Partnerská sympozia

17:15 – 18:15 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI POLYMED

Firemní sympozia

Gold

HFNO V INTENZIVNÍ  PERIOPERAČNÍ PÉČI - UPDATE 2023

Moderuje:
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, FESAIC

Program:

Úvod

Přednášející:
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, FESAIC

I. Practical Applications of Nasal High Flow

Přednášející:
prof. BEGÜM ERGAN, Turecko

II. HFNO v perioperační medicíně

Přednášející:
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, FESAIC

III. EBM doporučení pro HFNO – pilotní projekt nového formátu Klinických doporučených postupů AZV/MZ ČR (tzv. rapid guidelines)

Přednášející:
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, FESAIC

16:00 – 17:00 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI ALFA SIGMA

Firemní sympozia

Gold

KLINICKÝ DOPAD POUŽITÍ NEOTONU V LÉČBĚ PACIENTŮ

I. Úvod do kreatinfosfátu

Přednášející:
MUDr. Roman Kula, CSc., FN Ostrava

II. Kreatínfosfát neznámy známy

Přednášející:
RNDr. Monika Babíková, Alfasigma Slovakia

III. Neoton v klinické praxi

Přednášející:
MUDr. Ondřej Jor, Ph.D., FN Ostrava

14:45 – 15:45 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI NUTRICIA

Firemní sympozia

Gold

NUTRISON PROTEIN SHOT - ROK POTÉ. TREFILI JSME SE DO ČERNÉHO?

Moderuje:
MUDr. Roman Kula, CSc.

I. Nutriční podpora – co ovlivňuje mé rozhodování?

Přednášející:
MUDr. Roman Kula, CSc.

II. Umíme snadno identifikovat pacienta v katabolismu/anabolismu?

Přednášející:
Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.

III. Sledování efektu akcelerace anabolismu Nutrison Protein Shotem v intenzivní péči.

Přednášející:
MUDr. Jiří Vejmelka

Diskuze

Nutrison Protein Shot je potravina pro zvláštní výživu – potravina pro zvláštní lékařské účely. Je určen pro řízenou dietní výživu při podvýživě související s nemocí u sondou živených pacientů se zvýšenými nároky na příjem bílkovin. Musí být užíván pod dohledem
lékaře. Materiál je určen pouze pro odbornou veřejnost – není určen pro pacienty ani širokou veřejnost.
TUBE23HOSSPE3CZ

13:30 – 14:30 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI CSL BEHRING

Firemní sympozia

Gold

CÍLENÁ LÉČBA KOAGULOPATIE V PERIOPERAČNÍ A INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ

Předsedající:
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D., Brno

Úvod

Přednášející:
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D., Brno

I. Koagulopatie u pacientů s těžkým kraniocerebrální poraněním

Přednášející:
MUDr. Kamil Vrbica, Brno

II. Embolie plodovou vodou

Přednášející:
MUDr. Martin Duksa, Ostrava

III. Koagulopatie s hypofibrinogenémií v intenzivní hematoonkologické péči

Přednášející:
MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D., Ostrava

12:15 – 13:15 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI HEATON

Firemní sympozia

Gold

FOMICYT V INTENZIVNÍ PÉČI

I. Umíme správně stanovit citlivost fosfomycinu inf vitro?

Přednášející:
prim. MUDr. Václava Adámková, Ph.D., Praha

II. Fosfomycin – a new (old) kid on the block

Přednášející: 
MUDr. Bronislav Stibor, Baden bei Wien, Austria

III. Kazuistika s dobrým koncem

Přednášející:
prim. MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D., Brno

11:00 – 12:00 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI FRESENIUS KABI

Firemní sympozia

Gold

...rozjíst, rozcvičit a může domů

Moderuje:
MUDr. Michal Šenkyřík

Nejenom hladem slábne člověk (na JIP)

Přednášející:
MUDr. Eduard Havel, Ph.D.

Jak přežít slabý a hladový (na oddělení)

Přednášející:
MUDr. Tomáš Francisty

10:20 – 10:50 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI MONDIAG

Firemní sympozia

Gold

Pupilometrie a neurologický pupilární index /NPI/ v intenzivní péči

Přednášející:
MUDr. Pavel Lavička, Ph. D., Plzeň

9:40 – 10:10 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI CHEIRÓN

Firemní sympozia

Gold

ANI - Analgesia Nociception Index, A continuous measurement of the parasympathetic tone activation

Přednášející:
Wojtek Turyk, MDoloris Medical System, France

9:00 – 9:30 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI SAEGELING MEDIZINTECHNIK

Firemní sympozia

Gold

Inhalační sedace u ventilovaných pacientů: Efektivita, bezpečnost a limity použití

Přednášející:
MUDr. Peter Sklienka, Ph.D., primář intenzivní péče (FN Ostrava)

8:20 – 8:50 SYMPOZIUM SPOLEČNOSTI NUTREGO

Firemní sympozia

Gold

Složení enterální výživy pro pacienty na JIP: 

existuje OPTIMUM?

I. Vitamin D: Jakou roli hraje v intenzivní péči?

Přednášející:
Doc. MUDr. Pavel Těšínský
vedoucí Divize intenzivní péče, klinické výživy
a metabolismu, interní klinika FNKV a 3. LF UK

 II. Vliv vlákniny na rozvoj plicního selhání

Přednášející:
MUDr. Bohumil Bakalář
Vedoucí lékař Jednotky intenzivní péče, Klinika
popáleninové medicíny FNKV

Pediatrické symposium 27. 4.

13:30 – 15:15 DĚTSKÁ PERIOPERAČNÍ PÉČE V PRŮBĚHU 20 LET

20. Aktuality v dětské intenzivní péči

Rubín

Předsedající: T. Vymazal (Praha), J. Divák (Ostrava)

 • Donošený a nedonošený novorozenec a náš pohled na něj v průběhu 20 let
  J. Tkaczyk (Praha)
 • Cévní vstupy v průběhu 20 let
  J. Pavlíčková (Praha)
 • Zajištění dýchacích cest v průběhu 20 let
  P. Michálek (Praha)
 • Intenzivní péče na Slovensku v průběhu 20 let
  J. Čutora (Banská Bystrica)
 • Monitorování hloubky CA u dětí: co se změnilo v průběhu 20 let?
  J. Divák (Ostrava)
 • Historie perioperačního managementu ORL výkonů u dětí
  O. Jor (Ostrava)

10:20 – 12:00 CMP V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ

20. Aktuality v dětské intenzivní péči

Rubín

Předsedající: J. Klučka (Brno), H. Medřická (Ostrava)

 • Co je nového v diagnostice a léčbě CMP u dospělých pacientů
  O. Volný (Brno)
 • Možnosti intervenční radiologie v léčbě CMP
  J. Hustý (Brno)
 • Co je nového v diagnostice a léčbě CMP u dětských pacientů
  J. Klučka (Brno)
 • CMP v dětském věku a COVID
  T. Skříšovská (Brno)
 • CMP a dětská neurointenzivní péče – v čem může pomoci neurochirurg
  A. Mrlian (Brno)
 • CMP v dětském věku a outcome – pohled neurologa
  Š. Aulická (Brno)

08:30 – 10:10 20 LET V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ, URGENTNÍ MEDICÍNĚ A DĚTSKÉ ANESTEZII

20. Aktuality v dětské intenzivní péči

Rubín

Předsedající: J. Čutora (B. Bystrica), V. Vobruba (Praha)

 • Dětská anestezie
  P. Kenderessy (B. Bystrica, Londýn)
 • KPR u dětí
  M. Nowaková (Ostrava)
 • Potřebuji žilní vstup – tehdy a dnes
  J. Čutora (B. Bystrica)
 • Pediatric ARDS
  S. Nosáľ (Martin)
 • Kardiální selhání v průběhu 20 let a ECMO
  V. Vobruba (Praha)
 • AKI u dětí a eliminační metody
  T. Zaoral (Ostrava)

16:50 – 18:10 „END OF LIFE CARE“ U DÍTĚTE V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ PÉČI

20. Aktuality v dětské intenzivní péči

Rubín

Předsedající: M. Exnerová (Hořovice), M. Vrublová (Olomouc)

 • Faktory ovlivňující kvalitu a vnímání end-of-life care u dětí
  J. Djakow (Hořovice), M. Exnerová (Hořovice)
 • Dobrý život až do konce v prostředí dětské intenzivní péče
  M. Kratochvíl (Brno)
 • Komunikace závažné zprávy rodičům - umíme to?
  M. Exnerová (Hořovice), D. Suk (Praha)
 • Diskuse

15:20 – 16:40 DĚTSKÉ TRAUMA V PRŮBĚHU 20 LET

20. Aktuality v dětské intenzivní péči

Rubín

Předsedající:  P. Heinige (Praha), S. Nosál‘ (Martin)

 • Zásady intenzivní a resuscitační péče o pediatrického pacienta se závažným kraniotraumatem
  M. Prchlík (Praha)
 • Půl roku s Matyášem
  P. Heinige (Praha)
 • Následná intenzivní péče o dětské pacienty se závažným kraniotraumatem
  M. Vrublová (Olomouc)
 • Poúrazový abdominální kompartment syndrom
  J. Jonáš (Praha)

13:30 – 15:10 VARIA

20. Aktuality v dětské intenzivní péči

Rubín

Předsedající: O. Petrík (B. Bystrica), J. Köppl (Bratislava)

 • Referenční meze ClotPro pro dětské pacienty – původní práce
  K. Lauková (Bratislava)
 • (Ne)vystačíme si s dávkováním ATB u dětí dle SPC?
  I. Kacířová (Ostrava)
 • Být v extázi a přežít
  M. Frelich (Ostrava), P. Heinige (Praha)
 • Dvakrát meraj a raz rež
  O. Petrík (Banská Bystrica)
 • Rychle progredující kardiorespirační selhání u 12letého chlapce
  J. Fremuth (Plzeň)
 • ECMO a CRRT v terapii septického šoku novorozence
  S. Mečířová (Praha)

10:10 – 12:05 SEPSE V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ DNES

20. Aktuality v dětské intenzivní péči

Rubín

Předsedající: P. Dominik (Brno), J. Závora (Praha)

 • Moderní metody při časné diagnostice sepse
  M. Průcha (Praha)
 • Metagenomika v diagnostice sepse
  J. Závora (Praha)
 • Časná diagnostika sepse pomocí nezralých forem krevních destiček a granulocytů
  P. Dominik (Brno)
 • Komunitní vs. nozokomiální sepse v ČR z pohledu mikrobiologa
  M. Hanslianová (Brno)
 • Fenotypy sepse – použitelné v praxi?
  J. Maláska (Brno)
 • Teplotní management v sepsi
  M. Kratochvíl (Brno)
 • Hemoperfuze u septických pacientů: zkušenosti vs. EBM
  T. Zaoral (Ostrava)

 

08:50 – 10:00 SEPSE V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ V PRŮBĚHU 20 LET

Předsedající: M. Fedora (Brno)

 • 20 let definic a léčby pediatrické sepse
  M. Fedora (Brno)

 

 

08:10 – 08:45 ≥ 20 LET V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ… A STÁLE MĚ TO BAVÍ?

T. Zaoral (Ostrava)

V. Vobruba (Praha), M. Fedora (Brno), M. Pisarčíková (Košice), J. Köppl (Bratislava), D. Raffaj (Nottingham), S. Nosáľ (Martin), M. Prchlík (Praha)

fallback-video2

Dětská anestezie

Středa 27.4.

13:30-15:15

Sestry v intenzivní péči

10:30 – 11:45 WORKSHOP: AnaConDa

10. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči

Platinum

J. Coufalová, M. Hlávková, Z. Rautová, M. Nowaková, S. Štefankovičová (Ostrava)

Program připraven ve spolupráci s firmou Saegeling Medizintechnik.

08:30 – 10:15 WORKSHOP: Na poloze záleží

10. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči

Platinum

I. Chwalková, M. Stodůlková, A. Horák (Ostrava), M. Otáhal, M. Mlček (Praha)

Program připraven ve spolupráci s firmou Mondiag.

16:00 – 17:00 Soudně znalecká činnost v oboru organizace a řízení zdravotnictví

10. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči

Platinum

Znalecká činnost a medicínské procesní postupy, manažerská rozhodování.
M. Šamaj (Olomouc)

14:45 – 15:45 WORKSHOP: Umíme myslet sami na sebe? aneb i zdravotník je člověk

10. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči

Platinum

L. Humpl (Ostrava), Z. Adamovská (Ostrava)

13:00 – 14:30 WORKSHOP: Emoce na JIP – snazší komunikace o těžkých tématech

10. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči

Platinum

D. Suk (Praha), M. Exnerová (Praha)

16:15 – 17:15 Panelová diskuse – Interakce lékaře a sestry

10. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči

Platinum

Moderátor: O. Jor (Ostrava)

Panelisté:
R. Swaczyna (Ostrava)
D. Astapenko (Hradec Králové)
V. Vodička (Ostrava)
T. Pařízek (Bratislava)
M. Swiatkovská (Ostrava)
D. Jatagandzidis (Drážďany, Německo)
J. Pospíšilová (Ostrava)
Z. Kučerová (Ostrava)

14:30 – 16:00 Zajímavé kazuistiky

10. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči

Platinum

Předsedající:  J. Coufalová (Ostrava), D. Tadic (Vídeň, Rakousko), B. Moravčík (Brno)

 1. Difterie - smrtelné onemocnění po 50 letech znovu na scéně
  D. Tadic (Vídeň, Rakousko)
 2. Případ Borrelia Recurrentis u mladé pacientky
  M. Hanke (Vídeň, Rakousko)
 3. Druhá šance...multidisciplinární spolupráce mostem k transplantaci
  S. Burešová (Ostrava)
 4. Alkohol u dětí - zajímavé kazuistiky
  H. Neiserová, M. Hlávková (Ostrava)
 5. Ošetřovatelské a terapeutické postupy při léčbě komplikovaného případu PIMS na ODIM FTN
  J. Jeřábek, O. Šedivý (Praha)
 6. Můžeme předběhnout CRS?
  H. Cieslarová, K. Gryczová (Ostrava)

13:00 – 14:15 Urgentní a přednemocniční péče

10. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči

Platinum

Předsedající: M. Bijok (Ostrava), Z. Kučerová (Ostrava)

 1. Krvavá oblaka
  A. Balgarová, D. Holeš, J. Sládek (Ostrava)
 2. Indikační kritéria k eCPR v PNP
  M. Bijok, L. Mašek (Ostrava)
 3. ECMO jako součást KPR
  Z. Kučerová, K. Točoňová (Ostrava)
 4. Vybrané kazuistiky z prostředí urgentní péče
  J. Flajšingrová, R. Berger (Brno)

10:30 – 11:45 Transplantační program

Platinum

Předsedající: T. Glac (Ostrava), R. Keleman (Praha)

 1. Transplantační program ČR
  T. Glac, K. Rusková, P. Švec, D. Streitová (Ostrava)
 2. Zápas jednoho dne - když jeden koordinátor nestačí
  L. Telecká, J. Lukešová, M. Hlavňovská (Brno)
 3. Srdce v oblacích - transmedics
  R. Keleman, Z. Babková (Praha)
 4. Transplantace rohovky
  M. Kulhavá, D. Streitová, H. Mittáková, L. Kolarčík (Ostrava)
 5. Obchod s orgány
  L. Kielberger, D. Maule (Plzeň)

08:45 – 10:15 Léčebné a diagnostické postupy u pacienta v sepsi

Platinum

Předsedající: R. Zoubková (Ostrava), J. Flajšingrová (Brno)

 1. Periferní cévní vstup v centru pozornosti
  L. Syrovátková (Praha)
 2. Delirium v intenzivní péči
  P. Dzurňáková (Ostrava)
 3. Aseptic non touch techniques and their benefits
  S. Clare (Londýn, Velká Británie)
 4. Katabolismus - dobrý sluha, špatný pán
  M. Káňová, I. Nytra, R. Zoubková (Ostrava)
 5. Algoritmus domácí umělé plicní ventilace v klinické praxi
  L. Ortová, M. Baluchová (Ostrava)

Den mladých intenzivistů 29. 4.

17:00 – 18:30 Pestré barvy intenzivní medicíny – panelová diskuze

Platinum

Moderuje: V. Vodička (Ostrava)

Panelisté:

O. Jor (Ostrava)
M. Kročilová Wiesnerová (Valašské Meziříčí)
K. Vrbica (Brno)
K. Lečbychová (Ostrava)
M. Kalina (Ústí nad Labem)
J. Cichý (Ostrava)

15:15 – 16:45 Přicházíš k lůžku pacienta a vidíš

Platinum

Předsedající: J. Beneš (Plzeň), M. Kovář (Brno)

 • Na EKG…
  J. Vrtal (Ostrava)
 • Na ventilátoru…
  E. Klabusayová (Brno)
 • Na kapnografické křivce…
  J. Kostka (Plzeň)
 • Na EEG…
  D. Kec (Brno)

13:00 – 15:00 Soft skills

Platinum

Předsedající: J. Firment, (Košice), T. Ekrtová (Ostrava)

 • Právní aspekty práce na jednotce intenzivní péči
  P. Firment (Prešov)
 • Komunikace v IP
  T. Vymazal (Praha)
 • Education in critical care medicine
  Z. Molnár (Budapešť, Maďarsko)
 • Why should we bother with learning the language of science?
  Caner Turan (Budapešť. Maďarsko)

10:30 – 12:00 Antibiotika v intenzivní péči

Platinum

Předsedající: J. Sagan (Ostrava), V. Vodička (Ostrava)

 • Aminoglykosidy
  T. Pařízek (Bratislava)
 • Kolistin
  E. Krejčí (Ostrava)
 • Cefalosporiny
  H. Bartoš (Ústí and Labem)

10:15 – 10:30 Přestávka s AOP Orphan

Platinum

Rapibloc® coffee break: Zkusme najít vhodného pacienta
R. Kula
, M. Káňová, O. Jor, F. Burša (Ostrava)

08:45 – 10:15 Praktické dovednosti nutné pro práci na JIP

Platinum

Předsedající: J. Valky, (Banská Bystrica), M. Bilská (Ústí nad Labem)

 • Zajištění dýchacích cest na JIP
  K. Lečbychová (Ostrava)
 • Hrudní drenáž
  M. Smoleňák (Banská Bystrica)
 • Volba vstupu do žilního systému
  R. Nagypál (Banská Bystrica)
 • Punkční tracheostomie
  M. Kročilová Wiesnerová (Valašské Meziříčí)
 • Kdy dělat operační tracheostomii
  M. Navrátilová (Ostrava)

8:30 – 8:45 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 5. DNE MLADÝCH INTENZIVISTŮ

SÁL PLATINUM

P. Ševčík (Ostrava), R. Kula, (Ostrava), Z. Molnár (Budapest), P. Sklienka (Ostrava), V. Vodička (Ostrava), O. Jor, (Ostrava)

fallback-video2

Pestré barvy intenzivní medicíny – Panelová diskuze

Pondělí 25.4.

16:30-18:00

fallback-video2

Antibiotika v intenzivní péči – Kazuistiky s panelovou diskuzí

Pondělí 24.5.

14:45-16:15

fallback-video2

Výukové lekce – Antibiotika v intenzivní péči

Pondělí 25.4.

13:00-14:30