Sestry v intenzivní péči

logo-transparent-cut

Vážené kolegyně, kolegové,

při příležitosti 24. Colours of Sepsis, který proběhne v Ostravě v termínu 25. - 29. 4. 2022 si Vás za členy organizačního týmu dovoluji pozvat na 9. ročník Postgraduálního kurzu sester v intenzivní péči.

Také letos budou našimi i zahraničními odborníky prezentována aktuální témata a problematika v oblasti sepse v intenzivní péči z ošetřovatelského pohledu. Budou se týkat nejen dospělých, ale i pediatrických pacientů.

Ústředními tématy našeho setkání budou postupy prevence sepse v intenzivní péči,  specifika péče o kriticky nemocné pacienty s onemocněním Covid – 19, eliminační techniky  nebo zajímavé  kazuistiky pacientů v intenzivní péči.

Dne 27. 4. 2022 budou probíhat workshopy. V tomto ročníku máme připraveny okruhy k anesteziologické péči, pohled od historie k současnosti, zaměříme se také na problematiku dechové rehabilitace u pacientů v intenzivní péči a zajímavosti v urgentní péči. Současně bych Vás ráda pozvala na velmi zajímavou přednášku věnovanou pohledu právníka na medializovaný případ podání kalia pacientce s následkem úmrtí. V rámci workshopů bude možno si vyzkoušet práci mobilní hospitalizační jednotky ochrany Těchonín na vlastní kůži!

Těšíme se na Vaši účast a vzájemnou komunikaci, která nám všem otevírá řadu možností, jak využít zkušenosti při péči o kriticky nemocné pacienty.

 

Jménem organizačního výboru 9. postgraduálního kurzu sester v intenzivní péči

Renáta Zoubková

COS_2022_SIP