Program úterý 27. 4.

Hot topics lines

12:00 - 12:15 ZAHÁJENÍ
12:30 - 13:10 IMUNOLOGIE V INTENZIVNÍ PÉČI
Moderátor: R. Kula (Ostrava)

 1. Imunologie Sepse
  J. Frič (Brno)
 2. Imunologie COVID-19
  M. Helán (Brno)

13:15 - 13:55 NUTRIČNÍ PODPORA
Moderátor: R. Kula (Ostrava)

 1. Lipidy ve výživě na JIP nelze řešit propofolem. Nebo snad ano?
  F. Novák (Praha)
 2. Těžký průběh covidové pneumonie jako nutriční a metabolická výzva: jak dostat pacienta zpátky domů?
  P. Těšínský (Praha)

14:00 - 14:40 HEMODYNAMICKÉ SELHÁNÍ
Moderátor: F. Burša (Ostrava)

 1. Hemodynamická problematika onemocnění COVID-19
  M. Balík (Praha)
 2. Oběhové selhání není jen hypotenze
  J.Beneš, (Plzeň)

14:45 - 15:25 RESPIRAČNÍ SELHÁNÍ
Moderátor: J. Máca (Ostrava)

 1. Možnosti optimalizace umělé plicní ventilace nejen u COVID pacientů
  M. Otáhal (Praha)
 2. What COVID patients have taught us about Lung Protective Strategies - Should we tighten or relax Lung protection?
  M.Amato (Brasil)

15:45 - 16:15 Partnerské sympozium (BAXTER)

16:20 - 17:00 PESTRÉ VRSTVY CHIRURGIE
Moderátor: I. Satinský (Havířov)

 1. Onkochirurgie seniorů – aneb "senior lives matter"
  M. Oliverius (Praha)
 2. Nebezpečí bakteriální translokace pro chirurgického pacienta
  E. Havel (Hradec Králové)

17:05 - 17:45 MIKROBIOLOGIE A INFEKTOLOGIE
Moderátor: P. Sklienka (Ostrava)

 1. Klinicky doporučený postup: Nozokomiální pneumonie – antibiotická léčba z pohledu mikrobiologa
  M. Kolář (Olomouc)
 2. Klinicky doporučený postup: Nozokomiální pneumonie – antibiotická léčba z pohledu intenzivisty
  L. Doubravská (Olomouc)

17:50 - 18:30 ZAJÍMAVÁ SDĚLENÍ
Moderátor: P. Sklienka (Ostrava)

 1. Marikův koktejl – update 2020
  V. Dostálová (Hradec Králové)
 2. Antibiotika – kratší léčba je lepší
  K. Galková (Nitra)

Pediatrické sympozium

13:00 - 13:15 ZAHÁJENÍ
13:15 – 14:10 ZAJÍMAVÉ KAZUISTIKY NA ÚVOD

 1. Není vše PIMS-TS(MIS-C) i když to tak může vypadat
  L. Šašek (Plzeň)
 2. Krvácanie z dýchacích ciest novorodenca
  O. Petrík (B.Bystrica)
 3. Fulminantní pneumonie s MODS
  T. Zaoral (Ostrava)

14:15 – 15:05 CO BY NÁM NEMĚLO UNIKNOUT I V ČASE PANDEMIE I.

 1. Úvod: SSC international guidelines for the the management of septic shock and sepsis‑associated organ dysfunction in children
  M. Fedora (Brno)
 2. Management of Septic Shock and Sepsis-Associated Organ Dysfunction in Children
  M. Fedora (Brno)
 3. Perspective of the Surviving Sepsis Campaign on the Management of Pediatric Sepsis in the Era of Coronavirus Disease 2019
  P.Dominik (Brno)

15:10 – 16:40 COVID 19/PIMS-TS/MIS-C V INTENZIVNÍ PÉČI U DĚTÍ

 1. Epidemiologie, diagnóza PIMS-TS/MIS-C
  D.Raffaj (Nottingham, UK)
 2. Léčba PIMS-TS/MIS-C…
  …IVG
  J.Vujčíková (Leicester,UK)
  …kortikoidy
  M. Kratochvíl (Brno)
  ...jiná léčba
  J.Vujčíková (Leicester,UK)
 3. PIMS-TS/MIS-C přehled situace v ČR a na Slovensku
  I.Žídková (Ostrava)

16:50 – 18:00 CO BY NÁM NEMĚLO UNIKNOUT I V ČASE PANDEMIE II.

 1. Dětská anestezie up to date
  J.Klučka (Brno)
 2. Doporučení pro hemodynamickou monitoraci u kriticky nemocných dětí: Konsensus expertů ESPNIC 2020
  V. Vobruba (Praha)
 3. Je modrá dobrá pro septický šok?
  S. Nosáľ (Martin)
 4. Sepse s vysokou hladinou ferritinu
  P. Dominik (Brno)

Partnerská sympozia

12:50 – 13:50 Sympozium společnosti 3M

 

14: 00 – 15:00 Sympozium společnosti Nutricia

 1. Jak dosáhnout optimální dávky proteinu
  enterální cestou
  M. Káňová (Ostrava)
 2. Co nám covid-19 vzal i dal
  T. Glac (Ostrava)

15:10 – 16:10 Sympozium společnosti MSD

 1. (Ne)bezpečná anestezie
  J. Bláha (Praha)
 2. Nové možnosti v léčbě MDR infekcí
  O. Nyč (Praha)

16:40 – 17:10 Sympozium společnosti Saegeling MT

 • Způsob využití a zkušenosti s aplikací
  inhalačních anestetik systémem AnaConDa
  M. Nowaková (Ostrava)

Program středa 28. 4.

Hot topics lines

12:30 - 13:10 INTENZIVNÍ PÉČE V INTERNĚ
Moderátor: V. Vodička (Ostrava)

 1. Hemofagocytární syndrom
  J. Radocha (Hradec Králové)
 2. Antimikrobiální profylaxe u kriticky nemocných
  T. Karvunidis (Plzeň)

13:15 - 13:55 PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE
Moderátor: M. Kutěj (Ostrava)

 1. Jak transportovat nemocné se závažným průběhem onemocnění COVID-19?
  R. Škulec (Ústí nad Labem)
 2. Novinky v urgentnej medicíne 2021
  Š. Trenkler (Košice)

14:00 - 14:40 BLOK ČSIM
Moderátor: F. Burša (Ostrava)

 1. Specifická léčba COVID-19 - střízlivý pohled
  F. Duška (Praha)
 2. ECMO a pandemie COVID-19 v ČR
  M. Balík (Praha)

14:45 - 15:25 URGENTNÍ PŘÍJEM
Moderátor: O. Jor (Ostrava)

 1. Smutný příběh z doby covidové
  H. Fiala, K. Dostálová (Olomouc)
 2. Overcrowding/přeplněný urgentní příjem – celosvětový fenomén a jak z toho ven?
  O. Rennét (Hradec Králové)

15:30-16:15 Sympozium společnosti FRESENIUS KABI

 • Bezmocnost, vyhoření a jak se jim bránit
  C. Höschl (Praha)

16:20 -17:00 INTENZIVNÍ PÉČE V KARDIOLOGII
Moderátor: F. Burša (Ostrava)

 1. Postižení srdce při onemocnění COVID-19
  J. Václavík (Ostrava)
 2. Akutní infarkt myokardu v době pandemie COVID-19
  M. Branny (Ostrava)

17:05 - 17:45 KLINICKÁ FARMACIE V INTENZIVNÍ PÉČI
Moderátor: F. Burša (Ostrava)

 1. Dexametazon v terapii COVID-19
  A. Linhartová (Praha)
 2. Lékové interakce dexametazonu
  J. Gregorová (Praha)

17:50 - 18:30 ZAJÍMAVÁ SDĚLENÍ
Moderátor: R. Kula (Ostrava)

 1. Co získám intubací pacienta s COVID-19?
  V. Vodička (Ostrava)
 2. (Post)intenzivní péče v (post)covidové době: co nám přinesl covid pozitivního
  I. Zyková (Liberec)

Sestry v intenzivní péči

13:00-13:20 ZAHÁJENÍ
13:20 – 14:40 BLOK I. COVID-19
Předsedající: PhDr. R. Zoubková, Ph.D. (Ostrava)

 1. Lze se připravit na mimořádnou událost?
  Mgr. J. Flajšingrová (Brno)
 2. Deníky na JIP
  Ďásková, Žemlová (Brno)
 3. Kdo netočí, není Čech aneb pronační poloha při Covidu
  Mgr. T. Glac (Ostrava), Bc. T. Kotvrzek (Praha)
 4. Rehabilitace u COVID
  Mgr. I. Chwalková, M. Stodůlková DiS., Mgr. J. Šída (Ostrava)

14:50-15:50 BLOK II. LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA U PACIENTŮ V SEPSI
Předsedající: Mgr. J Flajšingrová (Brno)

 1. POCT Multiplex PCR diagnostika virových respiračních infekcí
  MUDr. M. Kutěj (Ostrava)
 2. Laboratorní diagnostika virových respiračních infekcí
  MUDr. H. Zelená, PhD. (Ostrava)
 3. Výběr léčiv používaných v int. medicíně: co možná nevíme
  PharmDr. J. Ďuricová, Ph.D. (Ostrava), doc. MUDr. I. Kacíčová, Ph.D. (Ostrava)

16:00 – 17:20 BLOK III. PÉČE O CÉVNÍ VSTUPY V INTENZIVNÍ PÉČI
Předsedající: Mgr. T.Glac (Ostrava)

 1. Využití PICCu v intenzivních oborech
  Mgr. M.Douglas, Bc. I. Constantine, MSc., A. Drobiličová (Olomouc, Ostrava)
 2. PICC – katétry v praxi
  Bc. P. Hejlová, Mgr. K. Vrchová (Olomouc)
 3. Vznik cévního týmu na klinice hematologie
  (Mgr. K. Hašová, MBA, K. Horáková (Ostrava)
 4. Inkompatibilita léků aplikovaných do CŽK
  PhDr. M. Kočí (Ostrava)

17:25 – 18:45 BLOK IV. KAZUISTIKY KRITICKY NEMOCNÝCH NA ICU V MULTIOBOROVÉ PÉČI
Předsedající: Mgr. E. Lapčíková (Ostrava)

 1. Péče o morbidně obézního pacienta na KARIM
  Bc. Y. Grünwaldová, T. Bělehradová, DiS., N. Lisická (Brno)
 2. I s jednou plící se dá žít
  D. Šolcová, Bc. J. Janoš, Mgr. M. Zádrapová (Ostrava)
 3. Diabetické ketoacidotické kóma indukované
  SARS CoV-2
  Mgr. N. Antalová (Brno)
 4. PIMS-TS syndrom u dětí
  Mgr. E. Lapčíková, Mgr. M. Hlávková, V. Jandorová (Ostrava)

Partnerská sympozia

12:50 – 13:20 Přednáška společnosti AOP Orphan

 • Beta-blokátory v intenzivní medicíně
  H. Říha (Praha)

14:00 – 15:00 Sympozium společnosti ROCHE

 • Kriticky nemocný pacient s COVID-19 na lůžku intenzivní péče, markery vhodné pro diagnostiku
  1. M. Matějovič (Plzeň)
  2. D. Rajdl (Plzeň)

15:30 – 16:00 Sympozium společnosti BAXTER

 • Novinky v tekutinové terapii
  M. Matějovič (Plzeň)

17:05 - 18:05 Sympozium společnosti 3M - náhradní termín

Program čtvrtek 29. 4.

Hot topics lines

12:30-13:10 DÁRCOVSTVÍ ORGÁNŮ A TRANSPLANTACE
Moderátor: M. Káňová (Ostrava)

 1. Koncept smrti mozku a dárcovství orgánů
  E. Kieslichová (Praha)
 2. COVID-19 a orgánové transplantace
  O. Viklický (Praha)

13:15-13:55 BIOCHEMIE V INTENZIVNÍ PÉČI
Moderátor: M. Káňová (Ostrava)

 1. Calprotectin u sepse: the new kid on the block?
  A. Jabor et al. (Praha)
 2. Galectin-3: perspektivní biomarker?
  Franeková J. (Praha)

14:00-14:40 COVID-19 A HEMOKOAGULACE
Moderátor: M. Kutěj (Ostrava)

 1. Komentovaný soubor kasuistik
  D. Seidlová (Brno)
 2. Komentovaný soubor kasuistik
  H. Antoni (Brno)

14:45-15:25 BLOK SPPK
Moderátor: M. Kutěj (Ostrava)

 1. Zajištění žilního vstupu u COVID-pozitivního pacienta v akutním stavu
  M. Polák (Mladá Boleslav)
 2. Specifika zavádění a péče o PICC a midline katétry u COVID pozitivních pacientů
  M. Douglas (Olomouc)

15:30-16:15 Sympozium společnosti CSL BEHRING

 1. Pathofysiology of Trauma-Induced Coagulopathy and the European Trauma Guidelines
  M. Maegele (Kolín, Německo)
 2. Coagulation, Inflammation and COVID
  D. Fries (Innsbruck, Rakousko)
 3. Diagnosis and Treatment of Trauma Patients on DOACs
  H. Schöchl (Salzburg, Rakousko)

16:20 -17:00 INTENZIVNÍ PÉČE V NEUROLOGII
Moderátor: R. Kula (Ostrava)

 1. Cévní mozkové příhody a onemocnění COVID-19
  O. Volný (Ostrava)
 2. Svalová slabost u pacientů s COVID-19
  P. Hon (Ostrava)

17:05-17:45 ZAJÍMAVÁ SDĚLENÍ – ČÁST 1.
Moderátor: R. Kula (Ostrava)

 1. Vaping-Induced Acute Lung Injury
  J. Köppl (Bratislava)
 2. Hemoadsorbce u sepse – kdy zvažuji její použítí?
  B. Stibor (Rakousko)

17:50-18:30 ZAJÍMAVÁ SDĚLENÍ – ČÁST 2.
Moderátor: P. Sklienka (Ostrava)

 1. Anémia a sepsa
  R. Záhorec (Bratislava)
 2. Ivermectin a liečba COVID-19, aktuálny pohľad.
  J. Firment (Košice)

Den mladých intenzivistů

13:00 – 14:00 VÝUKOVÉ LEKCE I.
Předsedající: MUDr. O. Jor (Ostrava)

 1. Kdy kontaktovat ECMO centrum
  doc. MUDr. J. Máca, PhD. (Ostrava)
 2. Nejčastější chyby při CVVH
  MUDr. J. Horák, PhD. (Plzeň)

14:15-15:45 VÝUKOVÉ LEKCE II.
Předsedající: MUDr. V. Vodička (Ostrava)

 1. Prvních 10 min. po příjmu na JIP
  MUDr. M. Pauliny, PhD. (Bratislava)
 2. Kdy mám volat o pomoc zkušenějšího
  prof. MUDr. K. Cvachovec, CSc. (Praha)
 3. Jak dělat vizitu na ICU
  prof. MUDr. V. Černý, PhD., FCCM (Ústí nad Labem)

16:00 – 17:30 VÝUKOVÉ LEKCE: TIPY A TRIKY
Předsedající: MUDr. K. Lečbychová (Ostrava)

 1. …při hodnocení ABR
  Doc. MUDr. F. Duška, PhD. (Praha)
 2. …při hodnocení volémie
  Prof. MUDr. J. Beneš, PhD. (Plzeň)
 3. …při empirické volbě ATB
  MUDr. J. Sagan (Ostrava)

Partnerská sympozia

12:50 – 13:20 Symposium společnosti NESTLÉ HEALTH SCIENCE

 • Potenciální výzvy a řešení enterální výživy na JIP
  M. Perliński (Varšava, Polsko)

14:00 – 15:00 Sympozium společnosti TAKEDA

 1. Koagulopatie a PCC
  P. Vychodil (Praha)
 2. Albumin a jeho využití v klinické praxi
  M. Polák (Mladá Boleslav)

15:30 – 16:35 Sympozium společnosti B. BRAUN

 1. Nutriční a metabolická podpora imunity a prevence komplikací u COVID-19
  Z. Zadák (Hradec Králové)
 2. Haemoadsorption Therapy in septic patients
  F. Schwameis (Baden, Rakousko)
 3. Jak vidí primář edukaci personálu nejen v době pandemie s pomocí VR
  R. Tesařík (České Budějovice)

Generální partneři Colours of Sepsis 2021

csl-grey
fk-grey
fmc-grey

Hlavní partneři Colours of Sepsis 2021

baxter
msd-grey

Partneři Colours of Sepsis 2021

3m-grey
braun
nhs-grey
nutricia-grey
roche-grey
takeda
saege-grey