Aktuality z Colours of Sepsis

logo-transparent-cut

Pozvánka na 10. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči

2. 12. 2022

Vážené kolegyně, kolegové,

dovolte nám pozvat Vás za členy organizačního týmu na jubilejní 10. ročník Postgraduálního kurzu sester v intenzivní péči, který proběhne ve dnech 24. – 25. 1. 2023 v rámci 25. Colours of Sepsis.

Ani v tomto jubilejním ročníku nemohou chybět aktuální témata v oblasti sepse v intenzivní péči z pohledu ošetřovatelství za účasti domácích i zahraničních odborníků. Ústředními tématy našeho setkání budou postupy prevence sepse v intenzivní péči, specifika péče o kriticky nemocné pacienty v přednemocniční péči, transplantační program ve FN Ostrava a zajímavé kazuistiky pacientů v intenzivní péči. Rádi bychom Vás také pozvali na přednášku Aseptic non-touch techniques and their benefits, kterou přijede odprezentovat Simon Clare z Velké Británie (Practice development director, odborník v oblasti ošetřovatelské intenzivní péče s 30letou praxí). Pozvání přijaly také sestry z ICU Klinik Favoriten Wien se sdělením zajímavých kazuistik pacientů v intenzivní péči. Máme možnost vzájemně si vyměnit cenné zkušenosti.

Dne 25. 1 .2023 budou probíhat oblíbené praktické workshopy. V tomto ročníku máme připraven workshop k objasnění významu správného polohování pacientů v intenzivní péči pomocí elektrické impedanční tomografie. Velmi aktuální problematiku si připravili kolegyně z OPRIP DK FNO, které budou demonstrovat uplatnění AnaConDy v péči o děti v kritických stavech. V rámci workshopu pod vedením lékařů KARIM FN Ostrava budou mít sestry příležitost se naučit pracovat s ultrazvukovým přístrojem. Možnost registrace na workshop – https://coloursofsepsis.cz/workshopy/ultrazvukovy-workshop-pro-sestry/

V letošním jubilejním ročníku bychom se rovněž rádi zamysleli nad duševní hygienou především nás sester. Při této příležitosti jsme pozvali ty nejzkušenější z nejzkušenějších – tým PhDr. L. Humpla z ÚSZS MSK. Velmi aktuální a stále poměrně bolavé téma v intenzivní péči je komunikace. Jsme moc rádi, že pozvání přijali odborníci v paliativní péči a komunikaci MUDr. Daniel Suk a doc. MUDr. Kateřina Rusínová z Kliniky paliativní medicíny ve VFN v Praze.

V rámci workshopů bude možno si prohlédnout transportní tým a vybavení sanitky mobilní hospitalizační jednotky ochrany Těchonín!

Současně bychom Vás ráda pozvali na přednášku věnovanou pohledu právníka na medializovaný případ fatálního krvácení u dítěte a jeho dopad.

Předběžný program je k dispozici na https://coloursofsepsis.cz/program/postgradualni-kurz-sester-v-intenzivni-peci/

Snad Vás některé z témat osloví. Těšíme se na Vaši účast a vzájemnou komunikaci, která nám všem otevírá řadu možností, jak využít zkušenosti při péči o kriticky nemocné pacienty.

Jménem kolektivu sester KARIM FN Ostrava
Renáta Zoubková a Tomáš Glac

novinka-program-sestry

Další aktuality:

V naší fotogalerii jsou nahrány všechny fotografie

Vážení účastníci 25. Colours of Sepsis, v naší fotogalerii nyní najdete veškeré fotografie z celého týdne konference. Letos jsme je rozdělili do vícero částí, pro snazší orientaci. Doufáme,...
Celá novinka

Videoarchiv 2023 je kompletní

Vážené kolegyně, vážení kolegové, usilovně jsme s kolegy pracovali, abychom Vám mohli co nejdříve nahrát na našich stránkách Colours of Sepsis všechny přednášky z konference. Dovolte nám pozvat...
Celá novinka

Certifikáty k účasti a nahrání kreditů ČLK

Vážení účastníci, dovolte nám poděkovat za vaši účast na letošních 25. Colours of Sepsis. Věříme, že jste byli v Ostravě spokojeni a odnesli jste si spoustu profesních poznatků i...
Celá novinka

25. Colours of Sepsis se blíží do finále

Vážení účastníci festivalu intenzivní medicíny, konference je pomalu u konce. Dovolte nám poděkovat za Vaši účast. Jsme velmi rádi, že nás letos navštívilo více než 2000 účastníků. V...
Celá novinka

Parkování v okolí kongresu

Prosíme všechny účastníky kongresu, kteří přijíždí autem, aby parkovali na parkovištích. Neparkujte prosím na místech, které k tomu nejsou určené. Budete tak pokutováni nebo Vám městská policie bude...
Celá novinka

IKEM Transplantcentrum – online dotazník

Vážení účastníci 25. Colours of Sepsis, IKEM Transplantcentrum, jeden z vystavovatelů na 25. Colours of Sepsis, připravil dotazník, který je distribuován v účastnických taškách. Vyplněné dotazníky je možné...
Celá novinka