Merck Sharp & Dohme s.r.o.

logo-msd-transp

MSD je přední globální biofarmaceutická společnost, která působí v České republice od roku 1992. Zdravotnickým odborníkům, pacientům a veřejnosti poskytujeme léčivé přípravky a vakcíny proti řadě závažných, většinou život ohrožujících onemocnění. Společnost MSD velmi intenzivně investuje do výzkumu a vývoje léčiv. Posouvání dosavadních hranic poznání nám umožňuje přinášet inovativní zdravotnická řešení a zdokonalovat prevenci a léčbu onemocnění, jež mohou významně ohrozit životy lidí a zvířat.

Léčivé přípravky na předpis dodáváme v mnoha terapeutických oblastech. Řadí se mezi ně následující:

 • Nemocniční a akutní péče
 • Kardiologie
 • Diabetes
 • Imunologie
 • Chronická hepatitida C
 • HIV
 • Onkologie
 • Vakcíny

Oblast akutní nemocniční péče je významnou částí našich aktivit. Dlouhodobě se věnujeme výzkumu a vývoji léčiv, které posouvají možnosti a hranice léčby pacientů v akutních, život ohrožujících stavech, a dokáží zlepšit jejich prognózu a šance na vyléčení.

Anesteziologie

Antibiotika

V anesteziologii se zabýváme reverzí neuromuskulární blokády za pomocí účinné látky sugammadex. Spolupracujeme s mnoha odborníky a mimo jiné s nimi pořádáme webináře na aktuální témata. Jedním z nich je webinář Vedení anestezie a pacient s Covid-19, který proběhl za účasti doc. MUDr. Jana Bláhy, Ph.D., MHA; doc. MUDr. Tomáše Vymazala, Ph.D., MHA a prof. doc. MUDr. Petra Štourače, Ph.D.

Zhlédněte jedno z follow-up videí webináře přímo z operačního sálu. doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA zde objasňuje správný postup vedení anestézie, optimální užití osobních ochranných pomůcek (u lékaře i pacienta), zásady provedení intubace a extubace tak, aby docházelo k co nejmenší tvorbě aerosolu, a v neposlední řadě využití aktivní reverze nervosvalové blokády.

Bridion_GLOBAL_logo_HI

Jedním z konkrétních případů, kdy lze sugammadex aplikovat, jsou císařské řezy konané v plné anestezii. O této možnosti hovoří článek Perioperační péče o pacientky podstupující císařský řez, který byl vypracován za spolupráce ČSARIM, SPAA a SAIMP ČGPS. Kromě četných doporučení, které je vhodné následovat, článek zmiňuje, že mimo jiné se u pacientek podstupujících císařský řez se doporučuje zvážit použití aktivního zvratu nervosvalové blokády (sugammadex u jakékoliv hloubky bloku), a to za cílem minimalizace dechových obtíží a kašlání pacientek. Plné znění článku je k dohledání na webových stránkách žurnálu: Anesteziologie a intenzivní medicína.

Informace o léčivém přípravku Bridion naleznete v ZIP/SPC.

Výzkum a vývoj pokračuje kupředu rovněž v oblasti antibiotik, která je velmi dynamická z důvodu narůstajících bakteriálních rezistencí. Z toho důvodu ve spolupráci s odborníky v oblasti mikrobiologie podporujeme racionální antibiotickou léčbu. V současné době je v našem portfoliu Zerbaxa a dále připravujeme uvedení nového antibiotického léčiva na trh, Recarbria.

Recarbrio_Logo

Recarbrio je léčivý přípravek indikován k léčbě:

 • nozokomiální pneumonie (dále HAP) u dospělých, včetně ventilátorové pneumonie (dále VAP),
 • bakteriemie u dospělých, která se vyskytuje ve spojení s HAP nebo VAP nebo u nichž existuje podezření na souvislost s ní,
 • léčbě infekcí vyvolaných aerobními gramnegativními i organismy u dospělých s omezenými terapeutickými možnostmi.

Informace o léčivém přípravku Recarbrio naleznete v ZIP/SPC.

Zerbaxa_logo

Zerbaxa je léčivý přípravek indikován k léčbě následujících infekcí u dospělých:

 • komplikované intraabdominální infekce,
 • akutní pyelonefritida,
 • komplikované infekce močových cest,
 • HAP, včetně VAP

Informace o léčivém přípravku Zerbaxa naleznete v ZIP/SPC.

CZ-XBR-00101 (1.0)