Partneři akce Colours of Sepsis

Generální partneři

Fresenius-kabi
Fresenis Medical care
CSL Behring

Hlavní partneři

Merck Sharp Dohme
Baxter

Partneři

BBraun
Nutricia
Nestle
3M
Takeda
Roche
Saegeling

Organizačně technické zajištění akce


  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Koordinátorem a garantem odborného programu je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.coloursofsepsis.cz
      facebook.com/sepseostrava

Google Play
Apple App Store