Vítejte na Colours of Sepsis 2021 Novinka

Úvod / Novinky / Vítejte na Colours of Sepsis 2021
Vítejte na Colours of Sepsis 2021

Vážené dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové, děkujeme, že jste se zaregistrovali k účasti na 23. ročníku kongresu Colours of Sepsis.V posledním více než roce naše pracovní i osobní životy výrazně ovlivnila pandemie nemoci COVID-19. Dotkla se i organizace naší tradiční akce, kterou jsme s vírou a nadějí v lepší časy a možnost osobního setkání nejprve přesunuli z obvyklého lednového na pozdější dubnový termín. V průběhu času se ale ukázalo, že ani v novém termínu nebude možné uspořádat standardní prezenční kongres a rozhodli jsme tedy o změně formátu na „virtuální“.

Klíčovou adresou kongresu je tedy letos: online.coloursofsepsis.cz. Tato stránka je domovským místem pro vysílání programu i archiv po akci. Nevzdali jsme se ale úplně tradičního místa konání a v Clarion Congress Hotelu Ostrava máme svou „základnu“ pro online vysílání. Zde se ovšem setkají osobně pouze někteří přednášející a moderátoři. V letošním ročníku jsem i díky ročníku jsme i díky našim partnerům zvolili speciální přístup k registračnímu poplatku: zcela jsme jej odpustili a veškerý obsah kongresu tedy bude registrovaným účastníkům k dispozici ZDARMA.

Děkujeme všem přednášejícím, přispěvovatelům a moderátorům, díky kterým jsme mohli připravit i při jejich velké pracovní zátěži bohatý a velmi hodnotný program. Logicky převažujícím tématem přednášek, nahlíženým z různých úhlů a odborného zaměření přednášejících, je nemoc COVID-19.

Děkujeme také velmi partnerům akce, kteří konání Colours of Sepsis 2021 podpořili i ve virtuální formě a zásadně tak přispěli k udržení kontinuity a úrovně akce. V neposlední řadě jsme mohli s jejich podporou zpřístupnit program akce výjimečně bez zpoplatnění.

Věříme, že si i v této nepříznivé době a při svém extrémním vytížení najdete čas na odborně více než aktuální program. A těšíme se, že se (snad) v roce 2022 budeme moci setkat osobně v Ostravě na místě a v atmosféře, kterou máme všichni na Colours of Sepsis tolik rádi.

Za organizační výbor
MUDr. Roman Kula, CSc.
Klinika Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava

Mgr. Petr Salomon
SANOPHARM CZ s.r.o.

Sdílet na sociální služby:    

  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Koordinátorem a garantem odborného programu je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.coloursofsepsis.cz
      facebook.com/sepseostrava

Google Play
Apple App Store