Pozvánka na 8. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči Novinka

Úvod / Novinky / Pozvánka na 8. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči
Pozvánka na 8. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči

Vážené kolegyně, kolegové,

při příležitosti XXIII. postgraduálního kursu Colours of Sepsis v Ostravě, který proběhne v termínu 27.-29.4.2 021 si Vás za členy organizačního týmu dovoluji pozvat na již 8. ročník postgraduálního kurzu sester v intenzivní péči.

Vzhledem k epidemiologické situaci související s onemocněním Covid-19 bude kongres organizován v on–line formě. Tato zkušenost bude pro nás nová, určitě významně sníží možnost diskuze na všechna aktuální témata a problémy související s každodenní praxí. V každém případě jsme pro Vás připravili aktuální témata z pohledu ošetřovatelké problematiky pacientů v intenzivní péči, které se budou týkat nejen dospělých, ale i pediatrických pacientů.

Ústřední témata našeho setkání budou postupy prevence sepse v intenzivní péči, péče o pacienty s onemocněním Covid-19, laboratorní diagnostika pacientů v sepsi včetně podávání léčiv a jejich úskalí, multioborová intenzivní péče v rámci rozboru zajímavých kazuistik. V tomto ročníku jsme s ohledem na on-line verzi vynechali naše oblíbené setkání v rámci workshopů, budeme pevně věřit, že nám situace dovolí se v následujícím ročníku setkat a zařadit i tuto interaktivní prezentaci našich vzájemných zkušeností.
Budeme se na Vás moc těšit!

Jménem organizačního výboru 8. postgraduálního kurzu sester v intenzivní péči

Renáta Zoubková

Sdílet na sociální služby:    

  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Koordinátorem a garantem odborného programu je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.coloursofsepsis.cz
      facebook.com/sepseostrava

Google Play
Apple App Store