Pozvánka na XVIII. Aktuality v dětské intenzivní péči Novinka

Úvod / Novinky / Pozvánka na XVIII. Aktuality v dětské intenzivní péči
Pozvánka na XVIII. Aktuality v dětské intenzivní péči

Přátelé dětské intenzivní medicíny, milé kolegyně, milí kolegové,

Bohužel, je to již více než rok od našeho posledního setkání, které se uskutečnilo ve dnech 27.1. – 29.1.2020 v rámci „Colours of sepsis“ v Hotelu Clarion v Ostravě. Od března minulého roku se mnohé změnilo a díky Coronavirové pandemii byl paralyzován celý svět a také naše země. Všechny plánované kongresy včetně „ Colour of sepsis“ bylo nutné změnit. Primární úvaha o odložení kongresu na poslední týden dubna tohoto roku byla vedena představou, že snad bude možné se setkat v nějaké omezené prezenční formě v této době. Bohužel, jak se aktuální situace vyvíjí vidíte sami. Nicméně, bychom vás nechtěli připravit alespoň o online verzi, tzv. zkrácenou formu novinek v dětské intenzivní péči.

Jménem organizačního výboru bych vás proto rád co nejsrdečněji pozval již na XVIII.sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“, které se letos uskuteční online formou dne 27.4.2021 v rámci „Colours of sepsis“ v Ostravě v době od 13.00 do 18.00hod.

Podrobnosti a detaily budou sledujte na webu : https://coloursofsepsis.cz

Těšíme se na to, že pro nás všechny bude toto setkání již tradičně inspirací ke změně stereotypů, příležitostí k nabytí nových vědomostí, sdílení zkušeností a také možností k vytvoření nových kontaktů, i když jen online formou


Jménem organizačního výboru sympozia XVIII. Aktuality v dětské intenzivní péči se těšíme na vaši účast a snad příští rok již osobně na shledanou v Ostravě

MUDr. Tomáš Zaoral, Ph.D.

Sdílet na sociální služby:    

  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Koordinátorem a garantem odborného programu je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.coloursofsepsis.cz
      facebook.com/sepseostrava

Google Play
Apple App Store