Vyhodnocení posterové sekce Novinka

Úvod / Novinky / Vyhodnocení posterové sekce
Vyhodnocení posterové sekce

Pořadí posterové sekce

1. Místo
Miniinvazivní chirurgický model sepse na velkém laboratorním zvířeti
O. Ryska a kol. (Praha)

2. Místo
Sepse vyvolané koaguláza-negativními Stafylokoky u novorozenců s velmi nízkou porodní hmotností
J. Smíšek a kol. (Praha)

3. Místo - ex equo  
Koncentrace myoglobinu a indikace CRRT: retrospektivní analýza pacientů s elevací myoglobinu, hospitalizovaných v KNL v letech 2007-2012
B. Paldusová a kol. (Liberec)

Epidemická situace kmenů Burkholderia cepacia komplex v České republice u pacientů netrpících cystickou fibrózou
V. Hanulík a kol. (Olomouc a další pracoviště, multicentrická studie)

Sdílet na sociální služby:    

  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Koordinátorem a garantem odborného programu je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.coloursofsepsis.cz
      facebook.com/sepseostrava

Google Play
Apple App Store