Co získám intubací pacienta s COVID-19 – 5

V. Vodička (Ostrava)
28. 4. 15:00
8. Kurz sester v intenzivní péči