Co získám intubací pacienta s COVID-19? – 3

V. Vodička (Ostrava)
28. 4. 15:00
8. Kurz sester v intenzivní péči