Pozvánka na 21. sympozium „Aktuality v dětské intenzivní péči“

Vážení a milí přátelé dětské intenzivní a urgentní medicíny, dětské anestezie, vážené kolegyně, milí kolegové, vážení hosté, rychlým tempem se blíží konec roku 2023 a tak bych vám chtěl připomenout, že se tradičně na konci ledna příštího roku v rámci 26. Colours of Sepsis uskuteční ve dnech 23.1. – 24.1.2023 v Hotelu Clarion v Ostravě 21. sympozium „Aktuality…

Číst dále

13:30 – 15:15 DĚTSKÁ PERIOPERAČNÍ PÉČE V PRŮBĚHU 20 LET

20. Aktuality v dětské intenzivní péči Rubín Předsedající: T. Vymazal (Praha), J. Divák (Ostrava) Donošený a nedonošený novorozenec a náš pohled na něj v průběhu 20 let J. Tkaczyk (Praha) Cévní vstupy v průběhu 20 let J. Pavlíčková (Praha) Zajištění dýchacích cest v průběhu 20 let P. Michálek (Praha) Intenzivní péče na Slovensku v průběhu 20…

Číst dále

10:20 – 12:00 CMP V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ

20. Aktuality v dětské intenzivní péči Rubín Předsedající: J. Klučka (Brno), H. Medřická (Ostrava) Co je nového v diagnostice a léčbě CMP u dospělých pacientů O. Volný (Brno) Možnosti intervenční radiologie v léčbě CMP J. Hustý (Brno) Co je nového v diagnostice a léčbě CMP u dětských pacientů J. Klučka (Brno) CMP v dětském věku…

Číst dále

08:30 – 10:10 20 LET V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ, URGENTNÍ MEDICÍNĚ A DĚTSKÉ ANESTEZII

20. Aktuality v dětské intenzivní péči Rubín Předsedající: J. Čutora (B. Bystrica), V. Vobruba (Praha) Dětská anestezie P. Kenderessy (B. Bystrica, Londýn) KPR u dětí M. Nowaková (Ostrava) Potřebuji žilní vstup – tehdy a dnes J. Čutora (B. Bystrica) Pediatric ARDS S. Nosáľ (Martin) Kardiální selhání v průběhu 20 let a ECMO V. Vobruba (Praha)…

Číst dále

16:50 – 18:10 „END OF LIFE CARE“ U DÍTĚTE V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ PÉČI

20. Aktuality v dětské intenzivní péči Rubín Předsedající: M. Exnerová (Hořovice), M. Vrublová (Olomouc) Faktory ovlivňující kvalitu a vnímání end-of-life care u dětí J. Djakow (Hořovice), M. Exnerová (Hořovice) Dobrý život až do konce v prostředí dětské intenzivní péče M. Kratochvíl (Brno) Komunikace závažné zprávy rodičům – umíme to? M. Exnerová (Hořovice), D. Suk (Praha)…

Číst dále

15:20 – 16:40 DĚTSKÉ TRAUMA V PRŮBĚHU 20 LET

20. Aktuality v dětské intenzivní péči Rubín Předsedající:  P. Heinige (Praha), S. Nosál‘ (Martin) Zásady intenzivní a resuscitační péče o pediatrického pacienta se závažným kraniotraumatem M. Prchlík (Praha) Půl roku s Matyášem P. Heinige (Praha) Následná intenzivní péče o dětské pacienty se závažným kraniotraumatem M. Vrublová (Olomouc) Poúrazový abdominální kompartment syndrom J. Jonáš (Praha)

Číst dále

13:30 – 15:10 VARIA

20. Aktuality v dětské intenzivní péči Rubín Předsedající: O. Petrík (B. Bystrica), J. Köppl (Bratislava) Referenční meze ClotPro pro dětské pacienty – původní práce K. Lauková (Bratislava) (Ne)vystačíme si s dávkováním ATB u dětí dle SPC? I. Kacířová (Ostrava) Být v extázi a přežít M. Frelich (Ostrava), P. Heinige (Praha) Dvakrát meraj a raz rež…

Číst dále

10:10 – 12:05 SEPSE V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ DNES

20. Aktuality v dětské intenzivní péči Rubín Předsedající: P. Dominik (Brno), J. Závora (Praha) Moderní metody při časné diagnostice sepse M. Průcha (Praha) Metagenomika v diagnostice sepse J. Závora (Praha) Časná diagnostika sepse pomocí nezralých forem krevních destiček a granulocytů P. Dominik (Brno) Komunitní vs. nozokomiální sepse v ČR z pohledu mikrobiologa M. Hanslianová (Brno)…

Číst dále