Těžká sepse 27. 4.

10:45 – 12:30 KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE A URGENTNÍ MEDICÍNA

Hlavní program

Sapphire

Program připraven ve spolupráci s Českou resuscitační radou, Slovenskou resuscitačnou radou, Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP a Slovenskou spoločnosťou urgentnej medicíny a medicíny katastrof.

Předsedající: A. Truhlář (Hradec Králové), Š. Trenkler (Krompachy)

 • Kardiopulmonálna resuscitácia dospelých v roku 2022
  Š. Trenkler (Krompachy)
 • Dýchání po srdeční zástavě: patofyziologie a klinické dopady
  J. Knor (Kladno)
 • Kam po KPR? Včera, dnes a zítra
  A. Truhlář (Hradec Králové)
 • Zmenila dostupnosť eCPR náš pohľad na KPR?
  J. Kőppl (Bratislava)
 • Urgentní medicína – medicína pravděpodobností
  R. Škulec (Ústí nad Labem)

08:30 – 10:30 Zázraky moderní medicíny

Hlavní program

Sapphire

Předsedající: J. Maňák (Hradec Králové), K. Galková (Nitra)

 • Zázraky moderní onkologie
  B. Melichar (Olomouc)
 • Zázraky moderní mikrobiologie
  J. Hrabák (Plzeň)
 • Zázraky moderní hematoonkologie
  J. Radocha (Hradec Králové)
 • Gastrointestinální endoskopie 21. století
  I. Tachecí (Hradec Králové)

16:00 – 17:00 Soudně znalecká činnost v oboru organizace a řízení zdravotnictví

10. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči

Platinum

Znalecká činnost a medicínské procesní postupy, manažerská rozhodování.
M. Šamaj (Olomouc)

14:45 – 15:45 WORKSHOP: Umíme myslet sami na sebe? aneb i zdravotník je člověk

10. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči

Platinum

L. Humpl (Ostrava), Z. Adamovská (Ostrava)

13:00 – 14:30 WORKSHOP: Emoce na JIP – snazší komunikace o těžkých tématech

10. Postgraduální kurz sester v intenzivní péči

Platinum

D. Suk (Praha), M. Exnerová (Praha)

13:30 – 16:00 Tuky u kriticky nemocných aneb “Kdo maže, ten jede?”

Hlavní program

Gold

Program připraven ve spolupráci se Společností klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Podpořeno z edukačního grantu Fresenius Kabi.

Moderátor: P. Kohout (Praha)

 • Úvodní slovo a zahájení
  P. Kohout (Praha)
 • Metabolismus tuků a jejich využití u kriticky nemocných
  V. Česák (Plzeň)
 • Hypertriacylglycerolemie - příznaky, komplikace a léčba
  M. Šenkyřík (Brno)
 • Rozdíly v parenterálních tukových emulzích a kdy na nich záleží
  F. Novák (Praha)
 • Overfeeding a jak se na něm podílejí tuky
  M. Káňová (Ostrava)
 • Máme volit u diabetiků jiné tuky?
  P. Wohl (Praha)
 • Cholesterol!? Jaké máme informace o jeho významu u kriticky nemocných
  Z. Zadák (Hradec Králové)
 • PRO/CON diskuse: Tukové emulze u kriticky nemocných. Máme oporu pro podání specifických tuků?
  E. Havel (Hradec Králové) P. Těšínský (Praha)

Sympozium společnosti Nestlé Health Science

Hlavní program

Gold

11:00 – 12:00 BRATISLAVSKÝ BLOK PŘEDNÁŠEK

Hlavní program

Gold

Předsedající: M. Pauliny (Bratislava), Z. Vlček (Bratislava)

 •  Prvých 120 minút kardiogénneho šoku
  A. Martonová (Bratislava), A. Yaghi (Bratislava)
 • Použitie betablokátorov u kriticky chorého pacienta. Súčasný stav.
  M. Mezey (Bratislava)
 • Optimalizácia hemodynamických parametrov pri veľkých operačných výkonoch
  K. Gejdošová (Bratislava), K. Tarabová (Bratislava)

15:30 – 17:00 HEMODYNAMIKA

Hlavní program

Rubín

Novinky v kardiovaslukárním oběhu a jeho podpoře

Předsedající: J. Beneš (Plzeň), M. Pořízka (Praha)

 • Jak na hemodynamiku bez monitoru…
  J. Beneš (Plzeň)
 • Myocarditis - up to date
  M. Lainscak (Lublaň, Slovinsko)
 • Inodilator therapy in the ICU
  Z. Ruszkai (Budapešť, Maďarsko)
 • Role ECMO v septickém šoku
  M. Pořízka (Praha)
 • Umělá inteligence a prediktivní parametry k ovlivnění hemodynamické instability
  M. Hruška (Liberec)

13:30 – 15:15 DĚTSKÁ PERIOPERAČNÍ PÉČE V PRŮBĚHU 20 LET

20. Aktuality v dětské intenzivní péči

Rubín

Předsedající: T. Vymazal (Praha), J. Divák (Ostrava)

 • Donošený a nedonošený novorozenec a náš pohled na něj v průběhu 20 let
  J. Tkaczyk (Praha)
 • Cévní vstupy v průběhu 20 let
  J. Pavlíčková (Praha)
 • Zajištění dýchacích cest v průběhu 20 let
  P. Michálek (Praha)
 • Intenzivní péče na Slovensku v průběhu 20 let
  J. Čutora (Banská Bystrica)
 • Monitorování hloubky CA u dětí: co se změnilo v průběhu 20 let?
  J. Divák (Ostrava)
 • Historie perioperačního managementu ORL výkonů u dětí
  O. Jor (Ostrava)