17:00 – 18:30 Pestré barvy intenzivní medicíny – panelová diskuze

Platinum Moderuje: V. Vodička (Ostrava) Panelisté: O. Jor (Ostrava) M. Kročilová Wiesnerová (Valašské Meziříčí) K. Vrbica (Brno) K. Lečbychová (Ostrava) M. Kalina (Ústí nad Labem) J. Cichý (Ostrava)

Číst dále

15:15 – 16:45 Přicházíš k lůžku pacienta a vidíš

Platinum Předsedající: J. Beneš (Plzeň), M. Kovář (Brno) Na EKG… J. Vrtal (Ostrava) Na ventilátoru… E. Klabusayová (Brno) Na kapnografické křivce… J. Kostka (Plzeň) Na EEG… D. Kec (Brno)

Číst dále

13:00 – 15:00 Soft skills

Platinum Předsedající: J. Firment, (Košice), T. Ekrtová (Ostrava) Právní aspekty práce na jednotce intenzivní péči P. Firment (Prešov) Komunikace v IP T. Vymazal (Praha) Education in critical care medicine Z. Molnár (Budapešť, Maďarsko) Why should we bother with learning the language of science? Caner Turan (Budapešť. Maďarsko)

Číst dále

10:30 – 12:00 Antibiotika v intenzivní péči

Platinum Předsedající: J. Sagan (Ostrava), V. Vodička (Ostrava) Aminoglykosidy T. Pařízek (Bratislava) Kolistin E. Krejčí (Ostrava) Cefalosporiny H. Bartoš (Ústí and Labem)

Číst dále

10:15 – 10:30 Přestávka s AOP Orphan

Platinum Rapibloc® coffee break: Zkusme najít vhodného pacienta R. Kula, M. Káňová, O. Jor, F. Burša (Ostrava)

Číst dále

08:45 – 10:15 Praktické dovednosti nutné pro práci na JIP

Platinum Předsedající: J. Valky, (Banská Bystrica), M. Bilská (Ústí nad Labem) Zajištění dýchacích cest na JIP K. Lečbychová (Ostrava) Hrudní drenáž M. Smoleňák (Banská Bystrica) Volba vstupu do žilního systému R. Nagypál (Banská Bystrica) Punkční tracheostomie M. Kročilová Wiesnerová (Valašské Meziříčí) Kdy dělat operační tracheostomii M. Navrátilová (Ostrava)

Číst dále