25. Colours of Sepsis se blíží do finále

Vážení účastníci festivalu intenzivní medicíny, konference je pomalu u konce. Dovolte nám poděkovat za Vaši účast. Jsme velmi rádi, že nás letos navštívilo více než 2000 účastníků. V průběhu příštích dnů Vám postupně budou chodit elektronické certifikáty a potvrzení u účasti, pokud jste si při registraci žádali o doklad elektronickou formou. Zároveň budeme postupně aktualizovat…

Číst dále

10:45 – 12:30 KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE A URGENTNÍ MEDICÍNA

Hlavní program Sapphire Program připraven ve spolupráci s Českou resuscitační radou, Slovenskou resuscitačnou radou, Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP a Slovenskou spoločnosťou urgentnej medicíny a medicíny katastrof. Předsedající: A. Truhlář (Hradec Králové), Š. Trenkler (Krompachy) Kardiopulmonálna resuscitácia dospelých v roku 2022 Š. Trenkler (Krompachy) Dýchání po srdeční zástavě: patofyziologie a klinické dopady…

Číst dále

08:30 – 10:30 Zázraky moderní medicíny

Hlavní program Sapphire Předsedající: J. Maňák (Hradec Králové), K. Galková (Nitra) Zázraky moderní onkologie B. Melichar (Olomouc) Zázraky moderní mikrobiologie J. Hrabák (Plzeň) Zázraky moderní hematoonkologie J. Radocha (Hradec Králové) Gastrointestinální endoskopie 21. století I. Tachecí (Hradec Králové)

Číst dále

13:30 – 16:00 Tuky u kriticky nemocných aneb “Kdo maže, ten jede?”

Hlavní program Gold Program připraven ve spolupráci se Společností klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Podpořeno z edukačního grantu Fresenius Kabi. Moderátor: P. Kohout (Praha) Úvodní slovo a zahájení P. Kohout (Praha) Metabolismus tuků a jejich využití u kriticky nemocných V. Česák (Plzeň) Hypertriacylglycerolemie – příznaky, komplikace a léčba M. Šenkyřík (Brno) Rozdíly v parenterálních…

Číst dále

11:00 – 12:00 BRATISLAVSKÝ BLOK PŘEDNÁŠEK

Hlavní program Gold Předsedající: M. Pauliny (Bratislava), Z. Vlček (Bratislava)  Prvých 120 minút kardiogénneho šoku A. Martonová (Bratislava), A. Yaghi (Bratislava) Použitie betablokátorov u kriticky chorého pacienta. Súčasný stav. M. Mezey (Bratislava) Optimalizácia hemodynamických parametrov pri veľkých operačných výkonoch K. Gejdošová (Bratislava), K. Tarabová (Bratislava)

Číst dále

15:30 – 17:00 HEMODYNAMIKA

Hlavní program Rubín Novinky v kardiovaslukárním oběhu a jeho podpoře Předsedající: J. Beneš (Plzeň), M. Pořízka (Praha) Jak na hemodynamiku bez monitoru… J. Beneš (Plzeň) Myocarditis – up to date M. Lainscak (Lublaň, Slovinsko) Inodilator therapy in the ICU Z. Ruszkai (Budapešť, Maďarsko) Role ECMO v septickém šoku M. Pořízka (Praha) Umělá inteligence a prediktivní…

Číst dále