Přihlásit poster na Colours of Sepsis

Přihlásit poster

Pokyny pro autory

Tématicky jsou postery zaměřeny zejména na pozorování, léčebné zkušenosti, nebo zajímavé kasuistiky z oblasti péče o pacienty s těžkou sepsí. První autor prezentuje zjištěné výsledky u posteru, formou 5 minutového komentáře za účasti odborné komise a auditoria. Poster, který bude odbornou komisí vyhodnocen jako nejlepší, je honorován. Čas prezentace posterů bude uveden ve finálním programu kurzu. Rozměry plochy pro instalaci posteru: maximální rozměr posteru je 900 mm šířka a 1300 mm výška. Text posteru zasílejte ve formátu pdf nebo doc velikosti jedné A4 stránky s definitivní grafickou úpravou. Postery přijaté k prezentaci budou publikovány v on-line sborníku přednášek z Colours of Sepsis.


  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Koordinátorem a garantem odborného programu je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.coloursofsepsis.cz
      facebook.com/sepseostrava

Google Play
Apple App Store