Záštita Ministerstva zdravotnictví České republiky Novinka

Úvod / Novinky / Záštita Ministerstva zdravotnictví České republiky
Záštita Ministerstva zdravotnictví České republiky

Do skupiny záštit ze strany odborných lékařských společnosti ČLS a SLS, českých a slovenských sesterských společnosti, Ostravské univerzity, Lékařské fakulty OU v Ostravě, Fakultní nemocnice v Ostravě, Vzdělávacího centra intenzivní medicíny IPVZ a Česko-Slovenského fóra pro sepsi, přibyla pro 22 ročník Colours of Sepsis další významná záštita a to ze strany Ministerstva zdravotnictví České republiky. Wow!!. Máme velikou radost, vážíme si toho a všem institucím za poskytnutí záštity děkujeme!

Sdílet na sociální služby:    

  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Koordinátorem a garantem odborného programu je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.coloursofsepsis.cz
      facebook.com/sepseostrava

Google Play
Apple App Store