20th Colours of Sepsis je partnerem mise Czech Hospital Novinka

Úvod / Novinky / 20th Colours of Sepsis je partnerem mise Czech Hospital
20th Colours of Sepsis je partnerem mise Czech Hospital

Vážení přátelé, účastníci XX. Colours of Sepsis v Ostravě, V loňském roce se završilo první desetiletí, po jehož dobu působí v nejdramatičtějším pohoří světa - v Karakoramu ve vesnici Arandu zdravotnická mise založená první dámou československého výškového horolezectví dr. Dinou Štěrbovou.

Dině Štěrbové spolu s ing. Víťou Dokoupilem a za pomoci řady přispěvatelů se v této zoufale chudé vesnici pod čelní morénou velehorského ledovce podařilo vystavět malou nemocničku, za dobu jedné dekády zachránit desítky především dětských životů a zlepšit zdravotní stav stovkám horských obyvatel žijících v nepředstavitelně bědném a drsném prostředí.

Mise Czech Hospital je zářným příkladem toho, jak takovéto aktivity organizovat a provozovat. Nabídnout pomoc přímo na místě, a to nikoli finanční, ale přímou pomoc při zbudování, rozjezdu a pokračujícím udržování a rozšiřování projektu. Jen tak mohou být sami místní obyvatelé vtaženi do děje, jsou podněcováni k aktivní pomoci, zřetelně vidí bezprostřední i déledobější prospěch takovýchto aktivit. Vybudovat ordinační budovu, každoročně ji zásobovat léky, pořídit ultrazvuk a naučit s ním zacházet tamního zdravotníka, vyškolit v ČR velmi šikovného očního lékaře novým metodám operací rohovek včetně jejich transplantací, opakovaně přeléčit celou populaci antiparazitárními léky, vystavět pro vesnici nový a nezávadný zdroj vody, pořídit terénní vůz pro zdravotnické účely…, to je skutečná a nevyčíslitelná pomoc.

Pro organizátory XX. Colours of Sepsis je ctí být partnerem mise Czech Hospital Diny Štěrbové a Víti Dokoupila. Na vás, účastníky kongresu, se obracíme s prosbou o podporu této vysoce užitečné a lidsky nesmírně prospěšné zdravotnické aktivity v Baltistánu, jedné z nejzaostalejších oblastí na světě.

Za organizační tým XX. Colours of Sepsis děkují
Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. a MUDr. Roman Kula, CSc.

Webová stránka mise Czech Hospital: www.czechhospital.cz

Sdílet na sociální služby:    

  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Koordinátorem a garantem odborného programu je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.coloursofsepsis.cz
      facebook.com/sepseostrava

Google Play
Apple App Store