Ke stažení soubory ke stažení, download

Úvod / Ke stažení

2021 - 18. sympozium Aktuality v dětské intenzivní péči

Předběžný program

PDF 154.589 B

2021 - 3. Den mladých intenzivistů

Předběžný program

PDF 132.344 B

2021 - Colours of Sepsis

Předběžný program - Hot topics lines

PDF 670.465 B

8. PG kurz sester v intenzivní péči

Předběžný program

PDF 434.041 B

  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Koordinátorem a garantem odborného programu je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.coloursofsepsis.cz
      facebook.com/sepseostrava

Google Play
Apple App Store